5 rzeczy, które każdy(-a) junior(-ka) wchodzący(-a) na rynek pracy musi wiedzieć

7 minut czytania

04.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia jest zależny od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Ponieważ debiutanci(-tki) na rynku zatrudnienia najczęściej otrzymują umowę na okres próbny, to musisz wiedzieć, że w takim przypadku wypowiedzenie wynosi:
  • 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące;

Jeśli natomiast chodzi o umowę o pracę zawartą na czas określony lub nieokreślony, to tutaj okres wypowiedzenia zależny jest od faktycznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak:

  • W przypadku zatrudnienia krócej niż 6 miesięcy – wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie;
  • W przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy – wypowiedzenie wynosi 1 miesiąc;
  • W przypadku zatrudnienia przez co najmniej 3 lata – wypowiedzenie wynosi 3 miesiące;

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, potocznie nazywane zwolnieniem dyscyplinarnym – np. z powodu pobicia innego pracownika.

Pracownik także może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, lub gdy wymagają tego względy zdrowotne.

Warto wiedzieć!

W sytuacji gdy okres wypowiedzenia określony jest w miesiącach, to bieg tego okresu jest liczony od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

Gdy okres wypowiedzenia jest określony w tygodniach, to bieg okresu rozpoczyna się od pierwszej niedzieli występującej po dniu złożenia wypowiedzenia.

Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości