04.
10 minut czytania

10 rzeczy, o których powinien wiedzieć każdy rodzic na etacie

Jesteś pracującym rodzicem?

Macierzyństwo i ojcostwo to szczególnie wymagający czas dla pracujących par, które zaczynają się mierzyć z nowymi rolami społecznymi. Jeśli jesteś świeżo upieczonym rodzicem lub planujesz powiększenie rodziny, to sprawdź, jakie prawa przysługują Tobie i Twojej drugiej połówce.
01.

Tata

Urlop tacierzyński jest częścią urlopu macierzyńskiego. Aby ojciec mógł skorzystać z urlopu tacierzyńskiego, matka dziecka musi zrezygnować z części przysługującego jej urlopu macierzyńskiego.

Mama

Urlop macierzyński powinien zostać wykorzystany przez matkę nieprzerwanie. 
02.

Tata

Urlop tacierzyński może trwać maksymalnie do 6. tygodni w przypadku urodzenia lub zaadoptowania 1 dziecka (w szczególnych sytuacjach może trwać dłużej). Jeśli para staje się rodzicami większej liczby dzieci (ciąża mnoga), czas trwania urlopu wydłuża się.

Mama

Gdy dziecko wymaga hospitalizacji, urlop macierzyński może zostać przerwany i wykorzystany w późniejszym terminie – po wyjściu dziecka ze szpitala.
03.

Tata

Urlop tacierzyński przysługuje ubezpieczonym z powodu urodzenia się dziecka lub przysposobienia dziecka jako rodzina zastępcza.

Mama

Pracownicy, która urodziła lub zaadoptowała jedno dziecko, należy się 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.
04.

Tata

Urlop tacierzyński jest płatny, a rodzic otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Może to być również 80% wynagrodzenia – stanie się tak w sytuacji, gdy matka dziecka złoży (najpóźniej do 21 dni po porodzie) wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Mama

Po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego matka może przekazać swoją część urlopu ojcu dziecka.
05.

Tata

Przebywając na urlopie tacierzyńskim nie można zostać zwolnionym przez pracodawcę, chyba że przedsiębiorstwo ogłosi upadłość.

Mama

Gdy istnieje konieczność hospitalizacji dziecka, albo gdy matka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ojciec może skorzystać z urlopu już po 8 tygodniach.
06.

Tata

Jeśli matce dziecka nie przysługuje zasiłek macierzyński, ponieważ jest np. bezrobotna, ojciec również nie może ubiegać się o urlop tacierzyński.

Mama

Przed przewidywaną przez lekarza datą porodu matka dziecka może wykorzystać 6 tygodni urlopu macierzyńskiego na odpoczynek lub przygotowanie się do narodzin dziecka.
07.

Tata

Wniosek o urlop tacierzyński trzeba złożyć do pracodawcy na piśmie minimum 14 dni przed planowanym wolnym.

Mama

Wniosek o zasiłek macierzyński do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa za pracownicę pracodawca. 
08.

Tata

Matka dziecka musi powiadomić swojego pracodawcę o powrocie z urlopu macierzyńskiego maksymalnie 7 dni przed powrotem do pracy, tak aby ojciec dziecka mógł skorzystać z należnego mu urlopu tacierzyńskiego.

Mama

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku i jest to średnia z 12 miesięcy. 
09.

Tata

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o urlop tacierzyński:
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie matki dziecka o rezygnacji z przysługującej jej części urlopu urlopu macierzyńskiego.

Mama

Jeśli umowa o pracę zakończy się po 3. miesiącu ciąży, będzie ona automatycznie przedłużona do dnia porodu. Matka będzie miała prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego przez kolejne 52 tygodnie.
10.

Tata

Poza urlopem tacierzyńskim ojcu przysługuje również:
  • urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka – 2 dni,
  • urlop ojcowski,
  • urlop wychowawczy.

Mama

Zasiłek macierzyński należy się zarówno kobietom zatrudnionym na czas nieokreślony, jak i tym, które mają podpisaną umowę na czas określony.
Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości