06.

Wzory dokumentów

Nazwa dokumentu
Rodzaj dokumentu do ściągnięcia
01.
Umowa o dzieło
02.
Umowa o pracę
03.
Umowa zlecenia
04.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
05.
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
06.
Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
07.
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
08.
Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego ojcu
09.
Wniosek urlopowy
10.
Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości