01.
14 minut czytania

10 różnic między umową zlecenie, umową o pracę a B2B

Spory
Usługi
Urlop
Umowa

Umowa zlecenia

Spory powstałe między stronami rozstrzyga sąd cywilny.

Spory

Termin i miejsce wykonania usługi można ustalić samodzielnie.

Usługi

Co do zasady urlop nie przysługuje. Otrzymanie go jest uzależnione od decyzji zleceniodawcy.

Urlop

Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie.

Umowa

Czas pracy jest nienormowany. Zmianę stawki godzinowej należy wynegocjować ze zleceniodawcą.

Czas pracy

Istnieje możliwość zastąpienia zleceniobiorcy osobą trzecią tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.

Podwykonawca

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca. Zleceniodawca może również odprowadzać składkę na ubezpieczenie chorobowe na wniosek zleceniobiorcy.

Składki

Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP.

BHP

Istnieje możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli w dniu porodu matka była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłek

Nazwa stanowiska pracy nie jest wymagana na umowie.

Stanowisko

Umowa o pracę

Spory powstałe między stronami rozstrzyga sąd pracy.

Spory

Czas i miejsce wykonywanych zadań są narzucone.

Usługi

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, na żądanie i okolicznościowego.

Urlop

Warunki wypowiadania umowy nie mogą być mniej korzystne dla Pracownika niż te, wskazane w Kodeksie pracy.

Umowa

Istnieje prawo do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku.

Czas pracy

Praca może być wykonywana tylko przez osobę widniejącą na podpisanej umowie.

Podwykonawca

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca pracodawca i pracownik.

Składki

Szkolenie BHP oraz badania lekarskie są obowiązkowe.

BHP

Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek

Nazwa stanowiska pracy jest wymagana w umowie.

Stanowisko

B2B

Spory powstałe między stronami rozstrzyga sąd cywilny.

Spory

Czas i miejsce wykonywanych zadań nie są narzucone.

Usługi

Co do zasady urlop nie przysługuje. Otrzymanie go jest uzależnione od decyzji partnera biznesowego.

Urlop

Okres wypowiedzenia jest dobrowolny i ustalony w umowie o współpracy.

Umowa

Kwestia wypłaty dodatku za nadgodziny jest do wynegocjowania z partnerem biznesowym.

Czas pracy

Istnieje możliwość korzystania z usług podwykonawców.

Podwykonawca

Osoba samozatrudniona samodzielnie opłaca składki.

Składki

Osoba samozatrudniona nie ma obowiązku, ale może uczestniczyć w szkoleniu BHP organizowanym przez pracodawcę, z którym nawiązała umowę B2B.

BHP

Istnieje możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli w dniu porodu matka była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zasiłek

Nazwa stanowiska pracy nie jest wymagana na umowie.

Stanowisko

Czas pracy
Podwykonawca
Składki
BHP
Zasiłek
Stanowisko
Czas pracy jest nienormowany. Zmianę stawki godzinowej należy wynegocjować ze zleceniodawcą.
Istnieje możliwość zastąpienia zleceniobiorcy osobą trzecią tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.
Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca zleceniodawca. Zleceniodawca może również odprowadzać składkę na ubezpieczenie chorobowe na wniosek zleceniobiorcy.
Zleceniodawca nie ma obowiązku kierowania zleceniobiorców na badania i szkolenia BHP.
Istnieje możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli w dniu porodu matka była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
Nazwa stanowiska pracy nie jest wymagana na umowie.
Istnieje prawo do rekompensaty za nadgodziny w postaci czasu wolnego lub wypłaty dodatku.
Praca może być wykonywana tylko przez osobę widniejącą na podpisanej umowie.
Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne opłaca pracodawca i pracownik.
Szkolenie BHP oraz badania lekarskie są obowiązkowe.
Pracownik ma prawo do urlopu macierzyńskiego.
Nazwa stanowiska pracy jest wymagana w umowie.
Kwestia wypłaty dodatku za nadgodziny jest do wynegocjowania z partnerem biznesowym.
Istnieje możliwość korzystania z usług podwykonawców.
Osoba samozatrudniona samodzielnie opłaca składki.
Osoba samozatrudniona nie ma obowiązku, ale może uczestniczyć w szkoleniu BHP organizowanym przez pracodawcę, z którym nawiązała umowę B2B.
Istnieje możliwość pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeśli w dniu porodu matka była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego.
Nazwa stanowiska pracy nie jest wymagana na umowie.
Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości