5 rzeczy, które każdy(-a) junior(-ka) wchodzący(-a) na rynek pracy musi wiedzieć

7 minut czytania

01.

Rodzaj umowy na start

Kandydatom(-kom) stawiającym pierwsze kroki na rynku pracy często na start proponuje się umowę cywilnoprawną – o dzieło lub zlecenie.

Zaletą umowy o dzieło jest to, że pozwala zarobić nieco więcej – od Twojego wynagrodzenia byłby odprowadzany tylko podatek dochodowy. Z drugiej strony przy UoD nie obowiązuje ulga dla młodych, co powinno zachęcić Cię do szukania zatrudnienia w firmie, która zaproponuje Ci przynajmniej umowę zlecenie (najlepiej umowę o pracę). 

Na rynku pracy mamy cztery umowy, z którymi możesz się zetknąć rozpoczynając swoją karierę zawodową.

Umowa stażowa

(inaczej umowa o praktyki absolwenckie):
 • kierowana do osób, które nie ukończyły jeszcze 30. roku życia;
 • maksymalny czas trwania takiej umowy to 3 miesiące w jednym miejscu pracy;
 • student(-ka) może zawierać umowy o staż wielokrotnie i z różnymi pracodawcami (nawet jednocześnie);
 • powinna określać strony umowy, rodzaj obowiązków, tygodniowy wymiar czasu pracy oraz ewentualne wynagrodzenie;

Ważne: okres praktyk nie jest wliczany do Twojego pracowniczego stażu pracy!

Umowa zlecenia

 • zawierana na czas określony lub nieokreślony pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą;
 • strona przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania zawartych w umowie czynności dla zleceniodawcy;
 • nie musi być zawarta w formie pisemnej, powinna określać rodzaj umowy, datę jej rozpoczęcia i zakończenia, opis zlecanej pracy oraz wartość wynagrodzenie;

Ważne: w przypadku studentów do 26 r.ż. nie ma obowiązku oskładkowania umowy zlecenia składkami ZUS!

Umowa o dzieło

 • zawierana pomiędzy wykonawcą a zamawiającym;
 • jej głównym celem jest osiągnięcie określonego wyniku (pomalowanie ścian, przygotowanie grafiki, napisanie tekstu);
 • powinna zawierać przedmiot umowy, termin wykonania, wynagrodzenie, termin na dokonanie poprawek.

Ważne: Zawartą umowę o dzieło należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę

 • gwarantuje szereg praw pracowniczych i jest uważana za najkorzystniejszy dla pracownika(-czki) sposób zawarcia stosunku pracy;
 • musi zawierać takie elementy jak strony umowy, rodzaj umowy, datę zawarcia, warunki pracy, warunki płacowe;
 • musi zostać podpisana najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

W polskim prawie wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę.
Są to:

 • Umowa na okres próbny – zawierana maksymalnie na 3 miesiące. Ten sam pracodawca może zawrzeć z Tobą kolejną umowę na okres próbny tylko w przypadku wykonywania innej pracy (inny rodzaj pracy, inne stanowisko i inne warunki) lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
 • Umowa na czas określony – musi zawierać informację, na jaki czas jest zawierana. Mogą to być maksymalnie 33 miesiące, przy czym pracodawca ma możliwość podpisania z Tobą do trzech takich umów. Kolejna musi być już zawarta na czas nieokreślony. 
 • Umowa na czas nieokreślony – najbardziej pożądana, ponieważ nie ma wyznaczonego terminu obowiązywania stosunku pracy. Dzięki temu zyskujesz większe poczucie bezpieczeństwa, łatwiej też jest uzyskać np. kredyt czy wziąć jakiś sprzęt na raty.

Pamiętaj, że pracodawca może zawrzeć z Tobą umowę tylko na część etatu.

Zaletą umowy o dzieło jest to, że pozwala zarobić nieco więcej – od Twojego wynagrodzenia byłby odprowadzany tylko podatek dochodowy. Z drugiej strony przy UoD nie obowiązuje ulga dla młodych, co powinno zachęcić Cię do szukania zatrudnienia w firmie, która zaproponuje Ci przynajmniej umowę zlecenie (najlepiej umowę o pracę). 

Na rynku pracy mamy cztery umowy, z którymi możesz się zetknąć rozpoczynając swoją karierę zawodową.
 • Cały etat – 3 600 zł brutto,
 • ¾ etatu – 2 700 zł brutto,
 • ½ etatu – 1 800 zł brutto,
 • ¼ etatu – 900 zł brutto.
Copyright © 2023 Rocketjobs.pl
Portal pracy przyszłości